Dominika Romanik

Dominika Romanik

She graduated from the Medical University of Poznań, as well as graduate studies in orthodontics. She is a specialist in conservative dentistry and endodontics.

Marta Ogłaza

She graduated from the Medical University of Warsaw, and a graduate Medical Law at the Faculty of Law and Administration of Warsaw University.

Paulina Graczyk

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej UCK WUM.

Ksymena Sikora

Graduated from the Faculty of Dentistry in the Medical Academy in Lublin. Once she has started working on general dentistry, she has graduated Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji in Warsaw.

Tomasz Konecki

A graduate of the Faculty of Medicine and Dentistry at the Medical University of Lodz. He deals with conservative dentistry with endodontics as well as prosthetics. Participation in many trainings and courses in these areas allows him to constantly develop and improve his qualifications. Privately, representative of the Medical Football Team, sports and travel enthusiast.

Karolina Kulesza

A graduate of the Faculty of Medicine with the Department of Dentistry at the Medical University of Bialystok.

Katarzyna Laskowska

A graduate of Dental Hygiene at Post-secondary medical school. She has completed higher education at the University of Warsaw with a degree in Public Health

Ewa Duda

Lekarz medycyny estetycznej z 8-letnim doświadczeniem. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

Magdalena Bednarczyk

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest specjalistą w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Monika Wojtaś

W 2017r. ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W trakcie studiów brała udział w badaniach naukowych na temat występowania wad zgryzu i nieprawidłowości w obrębie układu stomatognatycznego u osób z nieprawidłowościami neurologicznymi.