Dominika Romanik

Dominika Romanik

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe z Ortodoncji. Jest specjalistą stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Marta Ogłaza

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Podyplomowe Studium Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Paulina Graczyk

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej UCK WUM.

Ksymena Sikora

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Akademii Medycznej w Lublinie. Po rozpoczęciu pracy z zakresu stomatologii ogólnej, ukończyła Podyplomową Szkołę Praktycznej Ortodoncji w Warszawie.

Karolina Kulesza

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ludmiła Wężyk

Od 2010 roku absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Akademii Medycznej w Połtawie (Ukraina) . W Polsce przeszła nostryfikacje dyplomu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz odbyła staż podyplomowy.
W swojej praktyce zajmuje się stomatologia zachowawcza i estetyczna oraz protetyką. Nieustannie stara się podnosić swoją kwalifikację uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Jest także certyfikowanym lekarzem systemu nakładek Invisalign służącym do leczenia wad zgryzu. W swojej praktyce najbardziej zależy doktor na bezbolesnym przeprowadzeniu zabiegów oraz maksymalnym komforcie pacjenta.

Michał Perkowski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od stażu podyplomowego związany jest ze Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Ukończył szkolenie specjalizacyjne z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. Swoje doświadczenie i umiejętności stale wzbogaca biorąc udział w licznych kursach oraz konferencjach.

W Smile Craft dr Michał Perkowski zajmuje się wszczepianiem implantów (implanty pojedyncze, all-on-4 oraz all-on-x), regeneracja kości oraz chirurgią szczękowo-twarzową.

Eliza Ignatowicz-Kmiołek

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Starz podyplomowy odbyła w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. W 2017 roku ukończyła Medycynę Estetyczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W codziennej praktyce zajmuje się Stomatologią Zachowawczą, Endodoncją oraz Protetyką. Cechuje ją cierpliwość, staranność, ogromne zaangażowanie i indywidualne podejście do pacjenta. Stale dokształca się na licznych kursach. Od początku studiów pasjonuje się również Medycyną Estetyczną, która jest doskonałym dopełnieniem wykonywanych zabiegów modelowania estetyki zębów.

Magdalena Bednarczyk

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest specjalistą w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Monika Wojtaś-Pawlik

W 2017r. ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W trakcie studiów brała udział w badaniach naukowych na temat występowania wad zgryzu i nieprawidłowości w obrębie układu stomatognatycznego u osób z nieprawidłowościami neurologicznymi.