Reendo (powtórne leczenie endodontyczne)

reendoKonieczne gdy pomimo pierwotnego leczenia ząb ulega wtórnemu zakażeniu.

Jest to skomplikowana procedura, wymagająca często kilku wizyt i pracy pod mikroskopem.

Finansowanie

mediraty_finansowanie_logo_h